Den 1. august 2016 fik Nordic Valuation adgang til en af verdens største corporate finance databaser, Zephyr. Her er der indberettet data på mere end 1,5 mio. virksomhedshandler. I databasen kan foretages udtræk af handler på tværs af brancher og størrelse af handler. Handelsdata kan gennemgås og multipel sammenligninger kan foretages.

Det betyder for vores kunder, at vi både kan udarbejde en cashflow værdiansættelse med udgangspunkt i Discount cashflow modellen som primær og herefter i samme rapport udarbejdes en sammenligning med faktisk gennemførte virksomhedshandler som en sekundær. Kort sagt holdes den beregnede værdi sammen med værdien af virksomheder der rent faktisk er handlet. Sammenligningen sker som en multipel sammenligning.

Nordic Valuation arbejder hele tiden på at øge validitet og value for money for vores kunder.  Vi vil være de førende i Danmark indenfor værdiansættelser af små og mellemstore virksomheder og som er uafhængig af virksomhedsmæglere.