Værdiansættelse af varemærker der overdrages

Hvis varemærker handles, overdrages eller sælges, skal varemærket fastsættes til markedsværdi.

Hvorfor bør varemærker altid værdiansættes ved overdragelse?

Et varemærke er et immaterielt aktiv. Det er ikke et håndgribeligt aktiv som maskiner, køretøjer og andre almindelige aktiver. Immaterielle aktiver omfatter, udover varemærker, også patenter, kundedatabaser, design, domæner m.m. Det er aktiver hvor der ikke umiddelbart kan identificeres en markedsværdi ved sammenligning med andre lignende aktiver, men det kræver typisk en langt mere avanceret vurdering.

Der er to hovedårsager til, at varemærker altid skal værdiansættes til markedsværdi ved overdragelse til koncerninternt selskab eller selskaber inden for samme reelle ejerkreds:

  1. Skat har stor interesse i, at et varemærke der er overdraget mellem koncernforbundne selskaber til markedsmæssig værdi med henblik på at sikre korrekt skattemæssig afregning nu og/eller i fremtiden. Dette er den årsag med mest fokus. Det er derfor et krav fra Skat, at uanset om det har skattemæssig betydning for koncernen eller ej, skal overdragelsen ske til markedsværdi. Der skal altid være mulighed for efterfølgende kontrol. Det er et område som Skat har stærk fokus på inden for både indenlandsk- og udenlandsk transfer pricing. Derfor bør der udarbejdes en værdiansættelse af varemærket.
  2. En anden årsag er faren for omstødelse ved eventuel konkurs af det sælgende selskab. I stigende omfang ses det, at varemærket ønskes sikret i separat selskab. Såfremt det sælgende selskab af varemærket har overdraget det til f.eks. holding- eller søsterselskab til en værdi der ikke kan beskrives som markedsmæssig, men langt lavere, kan kurator kræve overdragelsen omstødt og varemærket kan kræves tilbageført. Derfor bør der udarbejdes en værdiansættelse af varemærket.

For mange virksomheder er varemærket en vigtig del af eksistensberettigelsen. Uanset om du sælger varemærket eksternt eller overdrager det internt i koncernen, er en vurdering af varemærket en af stor betydning.

Derfor går det galt når varemærker ikke er værdiansat ved overdragelse…

Skat kræver at varemærker overdrages til markedsværdi. Såfremt der ikke foreligger en veldokumenteret værdiansættelse, kan Skat underkende hele overdragelsen med betydelige omkostninger til følge.

NordicValuation.dk udarbejder værdiansættelsen for dig

NordicValuation.dk har som hovedaktivitet at gennemføre værdiansættelse af virksomheder og immaterielle aktiver, herunder varemærker. Værdiansættelse af varemærke gennemføres effektivt og diskret.

Med udgangspunkt i den teoretiske baggrund for værdiansættelse af varemærker, krav fra Skat til anvendte modeller og selve din virksomheds anvendelse af varemærket, udarbejdes en veldokumenteret værdiansættelsesrapport på 6 til 12 sider. Rapporten kan direkte anvendes som dokumentation for værdien ved overdragelsen.

Der kan vælges mellem følgende anvendte metoder ved værdiansættelse af varemærket

Værdiansættelsemetoder for immaterielle aktiver

NordicValuation.dk anvender Multi-period Excess earnings metoden under den overordnede Indtjeningsmetode. Den er baseret på cashflow værdiansættelse med udgangspunkt i Discounted Cashflow modellen.

Den overordnede Markedsmodel kan kun anvendes, såfremt det direkte er muligt at finde helt sammenlignelige transaktioner af varemærker og den pris de var handlet til. Dette er typisk ikke muligt at finde.

Den overordnede Omkostningsmetode, tager udgangspunkt i de udviklingsomkostninger, der direkte er anvendt til at bygge varemærket op. Det anbefales ikke som første valg og det anbefales, at den anvendes med forsigtighed, da tilgåede omkostninger ikke nødvendigvis kan benyttes som estimat for aktivets fremtidige værdi.

Kontakt NordicValuation.dk for få hjælp til værdiansættelse af din virksomheds varemærke eller andre immaterielle aktiver.
© NordicValuation 2022  ·  CVR:25376153   ·  Tlf: 21 30 27 22  ·  mail: info@nordicvaluation.dk