Værdiansættelse af virksomheder

Værdiansættelse og værdi-indikationer af virksomheder af alle størrelser på både dansk og engelsk

Sådan forhøjer du værdien af din virksomhed

3 konkrete forslag til at øge værdien af din virksomhed med mindst 20%

Rapporter af høj kvalitet

Værdiansættelser leveres også til advokater og andre rådgivere

Små og mellemstore virksomheder værdiansættes effektivt og diskret

Fra unge skalerbare high-tech startups til modne virksomheder

Værdiansættelse af små og mellemstore virksomheder ved både salgsovervejelser og køb eller optimering af værdien.

Vi leverer direkte til virksomhedsejere, købere eller via advokater og andre rådgivere.

Gennemførte værdiansættelser ligger primært i området mellem 1 mio. kr. for små virksomheder og op til 700 mio. kr i værdi for mellemstore virksomheder.

  • Indledende værdiansættelse. Overvejer du salg nu eller om nogle år frem, kan du få foretaget en indledende værdisætning af din virksomhed- også kaldet 1st indication. Her kan vi også gå skridtet videre med konkrete tiltag for at øge værdien.
  • Tjek af anden værdiansættelse og aftale. Har du fundet en mægler og fået udarbejdet en værdiansættelse af din virksomhed, kan vi hjælpe med et ekstra tjek af værdien og aftalen. – 2nd opinion.
  • Tjek prisen på et købsemne med en værdiansættelse hos os.

NordicValuation.dk er uafhængig af virksomhedsmæglere og er ikke involveret i selve salget. Vi foretager udelukkende værdiansættelser og værdioptimering. Rapporterne er af høj kvalitet, følger anbefalinger fra Skat og indeholde gennemarbejdet værdiansættelse samt sammenligning med andre faktiske virksomhedshandler.


Alt foregår naturligvis 100% fortroligt. Der fremsendes spørgeskema samt liste med det ønskede materiale.


Vi leverer på mellem 8 og 10 dage.

Salgsdata på over 1,5 mio. faktisk gennemførte virksomhedshandler

Stor værdiansættelsespakke incl. sammenligning med faktiske handler. Læs meget mere om værdiansættelsespakken herunder. Eksempel fremsendes gerne på mail.

En værdiansættelse fra NordicValuation.dk følger anbefalinger fra Skat til grundige værdiansættelser

Værdiansættelsesrapport af din virksomhed fra Nordicvaluation.dk følger anbefalinger fra Skat til de komplicerede værdiansættelsesmodeller. En rapport fra NordicValuation.dk er ikke en hurtig autogenereret rapport som ofte ses, men går i dybden og bygger på validitet og sikkerhed. Læs mere om hvordan vores modeller følger anbefalingerne fra Skat og andre.

En rapport pakke består af to hovedelementer

  • En primær værdiansættelse udarbejdet med udgangspunkt Discounted Cashflow. Din virksomhed modtager i rapporten både estimater for resultatopgørelse og cashflow fem år frem samt der udarbejdes følsomhedsanalyser. Rapporten giver indsigt i en række af de valuedrivers der er bestemmede for.
  • En sekundær værdiansættelse der sammen holdes med den primære. Her tager vi udgangspunkt i verdens største corporate finance database der indeholder data for over 1,5 mio. gennemførte handler og antallet stiger dagligt. Vi søger på din branche og sammenligner multipler mod den gennemførte cashflow værdiansættelse. Forskel mellem cashflow værdiansættelsen og faktisk gennemførte handler forklares. Derved sikres du en stærk sammenhæng mellem den estimerede værdi og hvad virksomheder i din branche handles til.

I værdiansættelsen indgår strategiske elementer via 6 konkrete spørgsmål omkring din virksomhed udover de eksterne branche relaterede og strategiske vurderinger vi foretager.

Til alle værdiansættelsesrapporter medfølger yderligere en 3 til 5 siders summering i powerpoint præsentation.

De to rapportpakker

Der er to rapport pakker vi vælger imellem. Den enkelte pakke vælges af os med udgangspunkt i din virksomhedsstruktur.

Pakke 1 på 17-19 sider

Indeholder mellem 17 og 19 sider med værdiansættelse ved brug af cashflow model og sammenligning med faktisk gennemførte handler inden for sammen branche. Grafiske illustrationer af nøgletal i rapporten samt tydeliggjorte beregninger. Udover rapporten medfølger 4 til 5 siders summering af værdien i powerpoint. Kontakt os for at få tilsendt et eksempel og pris.
Screenshots fra pakke 1:

Pakke 2 på 19 sider

5 års resultat, balance og cashflow forecast. Følsomhedsberegninger. Indeholder både værdiansættelse ved brug af cashflow model samt multipel sammenligning med faktisk gennemførte handler inden for samme branche.

Databaser vi anvender til vurderinger og værdiansættelser

NN Markedsdata

Vi anvender en række betalte datakilder udover de avancerede beregninger der er gennemført og udviklet i praksis over år.

Læs mere om datakilderne

Datakilderne anvendes kun i baggrundsmaterialet som ekstra tjek. Vores altoverskyggende beregninger og strategiske vurdering gennemføres i form af de udviklede avancerede og manuelt udarbejdede rapporter.

Fra NN Markedsdata henter vi udtræk af alle virksomheder i Danmark med nøgletal, herunder kreditvurdering.

Big data – faktiske virksomhedshandler

Fra ultimo juli 2016 udarbejdes til hver værdi-indikation en ekstra gratis rapport, hvor værdien af din virksomhed estimeres ud fra faktiske gennemførte handler.

Læs mere om Zephyr big data

Zephyr, er den ultimative big data professionelle M&A database fra Bureau Van Dijk med over 1 mio. handler, der konstant opdateres. Her findes en stor række af nøgletal der anvendes til sammenligning mod værdiansættelsen blandt andet multipler. Der kan søges og afgrænses på verdensdele, lande, størrelse, branche mv. Anvendes af Corporate finance rådgivere, venture- og equityfonde, virksomheder der foretager mange opkøb for at vokse, banker mv.

Denne nye service hos Nordic Valuation giver dig fremover ekstra value for money i værdiansættelserne.

Andre datakilder

Andre mindre dyre, men dog nødvendige kilder.

Læs mere om andre datakilder

Alle disse kilder som udgør sikkerhedstjek og sammenligningsgrundlag for at sikre yderligere validitet i værdi-indikationerne er nødvendige.

NordicValuation.dk sikrer validitet i data og værdiansættelser, men det vigtigste er, vores værdiansættelses modeller der tager udgangspunkt i praksis.

Resourcer

Start-up Denmark

Start-up Denmark

Dansk site der understøttes af den danske regering. Støtter og udvikler danske nye virksomheder – især innovatie skalérbare med stort potentiale. Se eksempel på værdiansættelse under menuen eksempler samt kort beskrivelse under menuen ydelser og priser.

Valuing high-tech companies

Valuing high-tech companies

Vil normalt aldrig gøre reklame her, men den artikel af McKinsey & Co. omkring high-growth startup værdiansættelse er interessant for alle. Her hos NordicValuation har vi knækket koden til deres valuation og gennemfører en del for både online web og andre innovative virksomheder.

Danish Venture Capital and Private Equity Association

Danish Venture Capital and Private Equity Association

Dette er den danske sammenslutning af Kapitalfonde og venture kapital. De er alle interesserede i opkøb af alle typer virksomheder og de optimerer alle med samme udgangspunkt som i min tjekliste. Er du seriøst interesseret i at købe eller blive købt, så send mig en mail.

”Hos Nielsen & Flethøj bruger vi løbende NordicValuation, når vi har behov for en værdiansættelse af virksomheder og immaterielle aktiver på vegne af klienter. Resultatet har altid været et gennemarbejdet og professionelt stykke arbejde, der har givet vores klienter svar på de spørgsmål, der skulle afdækkes”. – David Nikolaj Rachat-Nielsen, advokat

Kontakt Nordic Valuation

© NordicValuation 2017  ·  CVR:25376153   ·  Tlf: 21 30 27 22  ·  mail: info@nordicvaluation.dk