Hvorfor skulle jeg få min virksomhed værdiansat?

Salgsmodning er en daglig proces der starter mange år før salget!

Forventer du at et af de 4 punkter herunder vil kendetegne et behov nu eller engang i fremtiden, så bør du allerede nu få værdiansat din virksomhed.

  • Kapitalfremskaffelse: Du får behov for øget finansiering fra din bank til vækst
  • Kapitalfremskaffelse: Du overvejer at gå i samarbejde med en strategisk investor der kan booste vækst
  • Salg: Du overvejer at sælge en andel af virksomheden til en eller flere medarbejdere
  • Salg: Du overvejer at sælge virksomheden helt fordi du måske har nyt projekt eller som led i generationsskifte

Salgsmodning er en daglig proces der starter mange år før salget!

Hvis du går med bare den mindste overvejelse om et af de 4 punkter kan du med fordel få foretaget en værdiansættelse nu så du er forberedt på fremtiden. Prisen for en værdiansættelse er meget lille set i forhold til den viden rapporten giver dig om din virksomhed. Dermed er du klædt på hvad enten det er finansiering via lån eller investor, eller det er et salg af virksomheden.

Eksempler: Sådan kan du som kunde anvende en værdiansættelse

Vi har udarbejdet 3 eksempler omkring din virksomhed. Vi opfordrer dig til at gå dem igennem og se hvordan de passer til dig og din virksomhed. Det bemærkes at det kun er eksempler der skal illustrere de mulighed der findes med en værdiansættelse.

Forbedret rente og finansieringsmuligheder

Betaler du for høje renter og overvejer forhandlinger i banken eller bankskifte, så er eksemplet her netop for din virksomhed.

Du har i mange år været i samme bank og renten på din kassekredit eller lån er holdt uændret, steget eller måske kun faldet lidt. Det koster dyrt på din bundlinje.

Med en værdiansættelse sikrer du ”prikken over i’et” i forhandling med banken:

  • Banken får indsigt i værdien af din virksomhed ud over det der ligger i egenkapitalen. Det kaldes goodwill. Din revisor laver regnskabet og vi viser yderligere den værdi der ligger i virksomheden. Rigtig mange virksomheder har en goodwill værdi – altså en handelsværdi ud over egenkapitalen.
  • Du viser banken, at med en værdiansættelse har du selv har fokus på at skabe værdi.
  • Værdiansættelsen viser også estimater for det fremtidige cashflow og dermed din mulighed for at banken betales tilbage.  Dermed viser du banken, at du har fokus på at sikre en god drift i din virksomhed der kan betale de fremtidige ydelser tilbage.

Er det svært at forstå værdiansættelsen?
Rapporten er omfattende og viser alt det din bank ønsker at vide om din virksomhed og muligheder. Du kan direkte aflevere rapporten i banken og de kan kontakte os direkte ved spørgsmål. Betingelser for lån og bankpapirer er altid svære at forstå for mange. En værdiansættelse er blot et modsvar til bankens behov og banken forstår den. Vi hjælper meget gerne med at forklare den.

Hvad kan jeg da tjene på at få lavet en værdiansættelse?
Alt hvad du sparer på renten ud over prisen på rapporten er din fortjeneste.

Eksempel:
Du har en kassekredit med et gennemsnitligt træk på 2 mio. kr. og betaler 9% i rente. Det er en høj rente. Med værdiansættelsen og seneste regnskab opnår du nu en rente på 7%.

Årlig rente før 9%     180.000
Årlig rente efter 7%  140.000
Besparelse                40.000

År 1 er din nettobesparelse kr. 20.200 efter modregning af prisen for rapporten. På 5 år er din besparelse 180.200 kr. – penge direkte på bundlinjen.
Som en sidegevinst har du opnået en stor indsigt i de parametre der driver værdien af din virksomhed.

Taber din virksomhed værdi på trods af overskud?

  • Du har lange arbejdsdage og styrer din virksomhed tæt
  • Der er overskud på bundlinjen
  • Det går jo godt!

Men måske taber din virksomhed værdi og din pension udhules for hver dag du går på arbejde.

Hvordan kan værdien skulle falde selvom der er overskud?

Hvis dit overskud (EBITDA justeret for beregnet skat) ikke er stort nok set i forhold til det der kan forventes af en virksomhed som din indenfor samme branche, størrelse og risikoprofil bliver din virksomhed mindre og mindre værd, dag for dag.

Den dag hvor virksomheden skal sælges og du opdager det, er det for sent.

En værdiansættelse sætter systematisk fokus på din virksomheds evne til at generere værdi med udgangspunkt i det estimerede fremtidige cashflow og investeringer. I rapporten får du indblik i hvad der driver værdien og hvad værdien er af din virksomhed.

Herunder et enkelt eksempel der illustrerer hvordan det kan ske at der ikke tjenes penge på trods af overskud:

En virksomhed har 4 mio. kr. i investeret anlæg og arbejdskapital samt et overskud på 350.000 kr.  Investors afkastkrav for en virksomhed med denne risikoprofil er 11%. Den virksomhed nedbryder værdien med 90.000 kr. om året for hvert år den eksisterer.

Med udgangspunkt om ny viden fra en værdiansættelsesrapport som giver indsigt i de elementer der har stor betydning for værdien, sættes fokus på at øge bundlinje, nedbringe pengebinding i investeret kapital og afhængigheden af få store kunder nedbringes, således virksomhedens risiko bliver mindre og afkastkravet på 11% nu er nedbragt til 10%. Virksomheden øger nu værdien med 115.000 kr. om året.

Nedbrudt værdi – år 1
Der gøres intet
Øget værdi – år 2
Der rettes op
Anlægsaktiver 2.500.000 kr.2.000.000 kr.
Arbejdskapital1.500.000 kr.1.100.000 kr.
Investeret kapital4.000.000 kr.3.100.000 kr.
EBITDA justeret for skat350.000 kr.425.000 kr.
Diskonteringsrente WACC11,00%10,00%
Værdi-ændring pr. år-90.000 kr.+115.000 kr
10 årig periode-900.000 kr.
(intet gøres)
+1.150.000 kr.
(der rettes op)
Forskel på 10 år+ 2.050.000 kr.
Eksemplet viser, at salgsmodning af en virksomhed ikke først starter når virksomheden skal sælges, men mange år før. En værdiansættelse hjælper dig igang.

Din virksomhed som løftestang til øget formue og pension

De fleste virksomhedsejere ved ikke hvad deres virksomhed reelt er værd og først den dag den skal sælges bliver den værdiansat – men da er det for sent. Indsigt i de parametre der driver værdien af virksomheden kan øge din formue væsentligt.

Et stærkt stigende antal af virksomhedsejere er begyndt at fokusere på værdi optimering af deres virksomhed. De fleste kender værdien af deres hus og pension. Din virksomhed er en stor andel af din formue og den formue kan øges. Det kræver indsigt i de parametre der driver værdien. Den indsigt får du med en værdiansættelse.

Dine daglige ind- og udbetalinger er grundlaget

Der er én overordnet faktor der har betydning for værdien – din virksomheds evne til at generere likviditet – cashflow. Det er en vurdering af hvor god din virksomhed i fremtiden forventes at være til at øge pengestrømme. Netop fremtiden er et vigtig nøgleord for det betyder, at du allerede i dag med fordel kan begynde at påvirke fremtiden og dermed værdien yderligere.

Det går jo godt, så hvorfor gøre noget?

Det går jo godt! Det høres ofte. Men kunne det gå bedre for din virksomheds værdi? Kunne din formue være større med kun beskedne tiltag. Stort set alle virksomheder har områder der kan sættes fokus på for at øge værdien af deres virksomhed. Det er ikke kun omkostninger eller salg. Det kan være afhængighed af enkeltkunder, pengebinding i arbejdskapital og meget andet. Disse faktorer har stor betydning for værdien. Kort sagt afslører en værdiansættelse om din virksomhed er sund og hvordan du gør den sundere.

Eksempel
Virksomhedsejer Hansen driver en sund virksomhed med årligt overskud. Han får tilbudt en værdiansættelse. Hvad skal han vælge? Det kan illustreres ved eksemplet herunder, hvor der er 2 scenarier:

Det går jo godt! Men er det godt nok?

Køber værdiansættelsesrapport: Nej

Kender ikke værdien af sin virksomhed! Opnår ikke kendskab til det der driver værdien! Har ikke fokus på det fremtidige cashflow! Ved ikke hvor lidt der skal til for at øge formuen! Ved ikke om det overhovedet giver værdi at gå på arbejde selvom virksomheden har overskud!

Resultat: Betaler for høj rente i banken

Virksomheden har en værdi på 4,9 mio. kr.


Formuen øges gennem værdiansættelsesrapport

Køber værdiansættelsesrapport: Ja

Opnår kendskab til værdien og alle parametrene! Sundhedstjek og synlighed af cashflow Forslag til 3 konkrete tiltag viser at værdien kan øges med få optimeringer.

Resultat: Forbedret cashflow og likviditet Lavere renter

Værdien optimeres til 6,9 mio. kr.

 

I eksemplet opnås en vækst i værdien med 40%, men ofte anvendes værdiansættelserne også til vurdering af, hvor meget effekten af investeringer vedrørende etablering af nye forretninger eller nye forretningsområder har på værdien. Her kan værdiforøgelsen let være mange hundrede procent.

© NordicValuation 2022  ·  CVR:25376153   ·  Tlf: 21 30 27 22  ·  mail: info@nordicvaluation.dk