Ydelser

Rådgivningsområder og ydelser til dig og din virksomhed

Værdiansættelse af virksomhed

Værdi-indikationer og øget værdi

Eksempler på værdiansættelse og vurdering. Hvad er virksomheden værd? Det er der rigtig mange der ikke ved og det på trods af, at mange kender værdien af deres hus, bil, pension mv. Det er ikke et spørgsmål om blot at kende værdien af virksomheden når den skal sælges. Der er flere års forberedelse inden, hvor værdien optimeres. Læs afsnittet med “Tjekliste til øget værdi”.

Derfor er det rigtig interessant: Hvad er virksomheden værd nu? Hvad kan i gennemføre af tiltag der øger værdien og hvor meget øges den ved f.eks. 3 konkrete tiltag.

Sådanne analyser og følsomhedsanalyser kan laves for både virksomheder med historik og som estimater for startups, altså nye virksomheder.

Dette er nøjagtig hvad i kan få hos Nordicvaluation.dk. En grundlæggende værdi-indikation og en rapport der sætter vækst på at øge værdien.

Hvorfor værdiansættelse af virksomheder?

Mange virksomheder har sat fokus på at styre virksomheden efter øget markedsværdi. Det uanset om det er små eller store virksomheder. Langt flertallet af de små og mellemstore virksomheder kigger dog fortsat kun på regnskabet når året er slut. Det er historiske tal der intet siger om markedsværdien. Ved at rette fokus mod forventninger til de kommende års cashflow og kombinere det sammen med de historiske tal, kan en indikation på virksomhedens handelsværdi beregnes. Til det formål findes dynamiske beregningsmodeller som kombineres med virksomhedens strategiske, konkurrencemæssige og organisatoriske forhold.

Hvad er Shareholdervalue?

I mission, vision og værdigrundlag sættes de overordnede rammer og etiske grundlag for virksomheden. Når det er på plads er der kun et formål for enhver virksomhed: At øge markedsværdien af aktionærernes investering inden for de udstukne rammer. Sagt teoretisk, skal afkastet af den investerede kapital maksimeres og være højere end det afkastkrav en investor generelt ville kræve ved investering i en tilsvarende virksomhed som jeres. Det er den teoretiske baggrund for enhver værdiansættelse. Ligger afkastet af den investerede kapital lavere, nedbryder din virksomhed værdi. Kort sagt: Jeres virksomhed kan blive mindre værd, selvom i laver overskud.

Værdisætning og optimeringer

NordicValuation.dk leverer ydelser i høj kvalitet til særdeles konkurrencedygtig pris.

Vi leverer værdi-indikation med mindst mulig forbrug af din tid. Samlet med fremsendelse af eventuelle omsætningstal, besvarelse af spørgeskema mv. bruger du ca. 30 min. I alt – Vi ordner resten.

 • Værdiansættelse (1st indication) af din virksomhed i forbindelse med ejerskifte, generationsskifte eller som opstart på at øge værdien indenfor alle brancher med forecast af resultat, balanceposter og cashflow flere år frem. Den mest anerkendte cashflow model. Den estimerede værdi sammenholdes med branche multipler.
 • I værdi-indikationen indgår vurdering af strategi og konkurrence ud fra kort spørgeskema samt branche vurderinger.
 • Sådan øger du værdien af din virksomhed med minimum 20%., men typisk mellem 40% til 100%. Rapport til lav pris og som giver 3 konkrete forslag til tiltag der øger værdien.
 • Værdiansættelse af start-ups (innovative, skalérbare og high-tech)
 • Værdiansættelse af internet virksomhed, online og websites. Vi er stærke inden for ny online vækst værdiansættelse.
 • Varemærke værdiansættelse (Brand valuation). Få dit varemærke vurderet og sikret i dit Holding selskab. Værdiansættelse af immaterielle aktiver.
 • Værdiansættelse af konkurrenter og konkurrent analyser – også ved mulige emner for opkøb
 • Yderligere dybdegående undersøgelser af konkurrenter og andre aktører i dit område
 • Værdiansættelse af virksomhed ved skilsmisse.

“All companies or projects which got cashflow can be valued – and we do it with perfection”, NordicValuation.dk and NordicValuation.com.

Kontakt via formular i bunden af siden.

Alt det du behov for, for øget vækst

Værdi-indikationer af virksomheder af alle størrelser på både dansk og engelsk. De store rapporter indeholder resultat, balance og cashflow forecasts 5 år frem.

 • Hvis det ønskes, udarbejdes 4 til 6 siders summeret præsentation i powerpoint.
 • Værdi-indikationer af startups (unge innovative virksomheder eller projekter)
 • Konkrete forslag til at øge værdien kan tilvælges.
 • Værdi-indikationer af immaterielle aktiver som varemærker (brands) og kundedatabaser.
 • Impairment of assets (nedskrivningstest)  jf. IFRS IAS 36 for børsnoterede virksomheder og store virksomheder. Erfaring i dette.
 • Hjælp med due diligence ved køb (gennemgang af økonomiske forhold)
 • Hjælp i praksis med overtagelse samt implementering af køb af virksomhed i eksisterende virksomhedsstruktur.
 • Hvis det ønskes: Opbevaring af værdi-indikation i intern database hos NordicValuation.dk med henblik på eventuelt senere match med en mulig køber eller investor.
 • Hjælp med udarbejdelse af budgetter og likviditetsforecasts
 • Anden finansiel rådgivning inden for CFO området

Processen

Levering af rapport – 8 til 10 dage.

I jeres virksomhed har i travlt og der anvendes derfor minimalt af jeres tid når værdi-indikationerne udarbejdes. Derfor er det kun begrænset med oplysninger vi behøver. I vælger også selv om i vil anvende egne budgetter eller vil lade NordicValuation.dk udarbejde forecasts i modellen.

Vil du sælge eller har behov for kapitalindskud?

NordicValuation.dk har kontakt til flere større investorer der er på udkig efter følgende type virksomheder

Virksomheder i almindelig drift med historik der ønsker ejerskifte/generationsskifte. Minimum årlig omsætning er 10 mio. kr. Både veldrevne virksomheder såvel som virksomheder med udfordringer på bundlinjen er velkomne til at henvende sig. Katagorien webshops i drift hører også under her.
Unge innovative virksomheder der har projekt i gang, men mangler kapital for at komme videre i udviklingen og salget. Kravet er, at projektet er skalérbart, altså har potentiale for vækst i både ind- og udland med kun minimal ekstra vækst i kapacitetsomkostninger der skaber flaskehalse. Kravet er yderligere et klart og velbeskrevet projekt med forretningsplan og der er målbare positive udviklingsresultater, såfremt Jeres startup er på udviklingsstadiet. Det kan være en fordel, hvis organisationen er etableret og første salg er i gang. Omsætningspotentialet er stort. Webshops, butikker og restaurationer hører ikke under katagorien her.
Fremgangsmåden er, at i, i første omgang sender overordnede data på din virksomhed eller startup. NordicValuation.dk screener og kontakter investorer. I første omgang behøver i kun, at oplyse om branche, kort beskrivelse af aktivitet resultat eller projektets art og muligheder. Jo flere oplysninger jo bedre er det. Herefter kontaktes i ved muligt match. Her angives investors interesse og behov for yderligere oplysninger. Går i videre i forløbet anbefales, at i har en rådgiver/revisor som assistance.

Der er ingen omkostninger ved denne første registrering, screening og evt. match og der er ingen omkostninger for jer, uden du oplyses klart om det i et eventuelt videre forløb. Ønsker i selv indledningsvis en værdi-indikation og/eller forslag til øget værdi, henvises til prislisten.

Cashflow og værdi

Cashflow er vejen til overlevelse og bestemmende for jeres virksomheds værdi.
Med værdiansættelsesmodeller som Discounted Cashflow får i et indblik i jeres estimerede cashflow i en årrække frem, ligesom modellen indeholder forecast for resultat og balance.

Har i foretaget nogle overvejelser og estimater om jeres virksomheds fremtidige frie cashflow?
Det fremtidige cashflow har stor afgørende betydning for værdien af virksomheden. Jo større fokus i har på cashflow og kender i de elementer der kan påvirke jeres virksomhed for at ændre jeres frie cashflow, har i et godt udgangspunkt for at styre mod en højere værdi af virksomheden. Samtidig har finanskrisen med al tydelighed vist, at positivt cashflow er vejen til overlevelse.

En model som vist i eksemplerne indeholder blandt andet:

 • Beregning af indikativ værdi samt værdi interval.
 • Historisk opstilling af resultatopgørelse og balance tal 3 år tilbage.
 • Estimater for resultatopgørelse og balance 5 år frem.
 • Estimater for arbejdskapital og investeret kapital 5 år frem.
 • Estimater 5 år frem for det frie cashflow.

Der indgår et element i modellen der tager udgangspunkt i enkelte strategiske spørgsmål til virksomhedens ledelse eller ejer. Netop optimeringen af cashflow er et vigtigt element når værdien af en virksomhed skal øges ligesom strategiske tiltag der styrker virksomhedens ”power” i værdikæden har stor indflydelse.

Varemærkeværdi

Immaterielle aktiver som varemærker (brands) og kundedatabaser værdi-indikeres.

Sådanne værdiansættelser kan være i forbindelse med et salg eller køb af disse aktiver, opdeling af virksomhed, overdragelse til et Holding hvor f.eks. varemærket placeres.

Kontakt info@nordicvaluation.dk og få tilsendt eksempel hvor der er er udarbejdet værdi-indikation på både varemærke og kundedatabase.

Kontakt Nordic Valuation

© NordicValuation 2022  ·  CVR:25376153   ·  Tlf: 21 30 27 22  ·  mail: info@nordicvaluation.dk