Øget værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje cashflow og værdi

”Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.”
Ved at sætte fokus på de områder og KPI’er der driver værdien, er det muligt at øge værdien af din virksomhed kraftigt. Samtidig er det sundt kontant at have fokus på vækst, effektiviseringer og dermed EBITDA samt cashflow forbedringer. Direkte bundlinje og kapitalbinding
Dette er uanset om du er ung innovativ startup eller virksomhed med mange års historik. Der plukkes blot fokusområder fra tjeklisten.

Brug tjeklisten for at forbedre bundlinje og likviditet i alle typer af virksomheder.
Kør den igennem igen og igen indtil målet nås. Eksempler på mål: Vende et minus til plus, øge bundlinje med 30% år 1 og igen år 2, nedbringe kassekredit med 20% o.s.v.. Herudover det alt overskyggende afledte mål og nøgletal:

Øg EBITDA og nedbring finansiel gæld

 • Opstil flere handlingspunkter for jeres virksomhed under hvert af emnerne der udvælges på tjeklisten
 • Handlingerne aftales i lille eller større workshop/gruppe
 • Opstil handlingerne systematisk i skema
 • Udpeg ansvarlige for hvert eneste punkt
 • Daglig eller ugentlig opfølgning
 • Situationer udvikler sig altid, så handlinger revideres undervejs
 • Se på alt “med nye øjne”. Få evt. ekstern uafhængig bistand der ikke er en del af den daglige organisation.
 • Uanset set hvad, så kør ikke træt. Målet skal nås og handlingerne er midlet.

Tjekliste for øget værdi

Har i styr på tjeklisten for at øge værdien af jeres virksomhed?

 • Start med at få lavet en vurdering af jeres virksomhedsværdi.
 • Kend jeres strategi og de strategiske udfordringer
 • Tilpas og optimer organisationen. Er ledergruppen rigtigt sammensat?

De øverste fokus områder:

 • Konstant fokus på kunder, omsætnings- og indtjeningsvækst.
 • Opsæt mål og målepunkter (KPI) der understøtter både vækst og interne optimeringer. Alt skal kunne summeres på en sides oversigt.
 • Få styr på al finansiel rapportering incl. cashflow forecasting
 • Konstant fokus på minimering af direkte omkostninger. Skær alt overflødigt væk og gennemgå ethvert indkøb.
 • Udnyt interne ressourcer optimalt. Gennemfør effektiviseringsprojekter og få fjernet alle overflødige opgaver
 • Nedbring arbejdskapital. Kan pengebindingen i varelager og debitorer mindskes? Kan kredittider forlænges?
 • Implementer interne procedurer. Virksomhedens drift skal dokumenteres, så afhængighed af enkeltpersoner undgås.

Gennemfør løbende nye vurderinger af virksomheden efterhånden som tiltagene gennemføres.

Fokus på øget værdi af virksomheden er ikke kun en disciplin der gennemføres i forbindelse med et forestående salg, men en konstant daglig opgave der sikrer det løbende afkast til aktionærerne dag efter dag og år efter år.

Indsatsområder

 • Strategi
 • Organisatorisk
  – Er den rigtige ledergruppe på plads
  – Er de rigtige medarbejder kompetencer på plads
 • Etabler performance målinger (KPI) og bonusprogrammer
 • Implementer effektiv finansiel rapportering
 • Implementer ”quick wins”. Pluk de lavt hængende frugter og se hurtige resultater
 • Få opbygget og udviklet procedurerne samt LEAN effektivisering.

Succeskriterier

 • Operationel stærk
  – Omsætningsvækst
  – Avance og margin forbedringer
  – Øget medarbejdertilfredshed
  – Øget kundetilfredshed
 • Strategisk udvikling og fokus
 • Høj shareholdervalue = stærkt cashflow og afkast.

Alt dette gennemgås for mulig optimering

Herunder er punkter der gennemgås når der sættes fokus på optimering. Der gennemgås mulighed for optimering inden for hvert eneste punkt og handlingsplanerne opstilles. Sæt fokus på vækst, avance/margin og pluk de lavt hængende frugter. Herefter gøres det mere langsigtet.

Omsætningsvækst

 • Organisk vækst gennem
  – Geografisk spredning
  – Markedsandel
  – Nye produkter
 • Vækst via opkøb

Margin forbedring – fra avance til Ebit

 • Lean / effektivisere processer systematisk
 • Prisfastsættelse af produkter (pricing)
 • Optimering af indkøb
 • Omkostningsreducerende investeringer
 • Outsourcing muligheder
 • Flyt til lavtlønslande
 • Reducer faste omkostninger.

Cashflow

 • Fokus på core business og afhænd alt andet.
 • Mulighed for sales & lease back
 • Reducer arbejdskapital
 • Risk management

Strategi

 • Fokus på core business
 • Bliv mere synlig
 • Bliv national, lokal eller niche markedsleder
 • Opkøbsmuligheder der øger shareholdervalue (kræver nøje værdiansættelse og fokus på cost of capital).
 • Opbyg stærk ledelse og organisation.
 • Rapportering skal være stærk og fokuseret
 • Sikre strategisk understøttelse af IT, BI og sociale medier

Lav workshops i virksomheden hvor områderne behandles.

 • Start med at få lavet en værdi-indikation og få sat fokus på vækstdrivere.
 • Herunder rapport om øget værdi.
 • Få direkte hjælp til at gennemføre punkter på tjeklisten.

Kontakt Nordic Valuation

© NordicValuation 2022  ·  CVR:25376153   ·  Tlf: 21 30 27 22  ·  mail: info@nordicvaluation.dk