28. februar 2017 kunne der ses tilbage på første år, efter NordicValuation.dk åbnede op full-time den 1. marts 2016. Året var kendetegnet ved en række spændende opgaver og værdiansættelsesrapporter var udarbejdet i et bredt spænd fra små online web virksomheder til et stort kendt navn inden for restaurationsbranchen. Fra små nystartede high-tech startups til mellemstore innovative virksomheder i aggressiv vækst o.s.v.  Kundetilgangen blev øget betydeligt, primært via netværk og tidligere kunder.

Det stærke uformelle netværk blev den 27. februar suppleret med indmeldelse af NordicValuation.dk som associeret medlem i det formelle netværk dvca.dk, der er brancheorganisationen for venture- og kapitalfonde samt business angels.

Der er gennem året investeret i databaseadgange og andre tiltag der øger validitet af rapporterne og giver kunderne samt andre læsere af værdiansættelsesrapporterne øget value for money.

Fokus vil i det kommende år blive øget på yderligere udvikling af værdiansættelsesrapporterne samt især øget fokus på at assistere virksomheder med forslag til konkrete tiltag, der kan øge værdien af selve virksomheden stærkt.